Upcoming

Events


2024

Upcoming Events

2024

Upcoming Events

2024

Upcoming Events

Past Events

30 November-12 December 2023

Join Plan A's journey at COP28

Join Plan A’s journey at COP28 in the vibrant city of Dubai, from November 30 to December 12, as we are thrilled to be part of Denmark’s most significant business delegation to a COP event to date. Our mission is clear: to address the critical health of our planet. Plan A stands at the forefront, ready to engage in meaningful dialogue and action alongside Denmark’s influential participation at COP28. Our dedication is unwavering, as we join forces to pave the way for a sustainable future through international collaboration.

Throughout the conference, Plan A will take the stage in several key panel discussions and roundtables. Our focus will be on the strategic implementation of Sustainable and Climate projects, the preparedness for CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive which is to be implemented in all of EU by 1st of January 2024), and navigating the evolving landscape of environmental regulations.

 

June 2023

🌍💼 Optimering af bæredygtighed i projekter og produktudvikling – En nøgle til meningsfuld, professionel succes! 🌱✨

Arrangementet var meget inspirerende, hvor kunder og konsulenter kom sammen for at fejre WE-CRUIT og dele vigtige perspektiver om dette aktuelle emne.

Et af de højdepunkter, der blev diskuteret, var den nylige lovgivning fra EU om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som har gjort bæredygtighed til en endnu mere væsentlig faktor for virksomheder. Det er tydeligt, at bæredygtighed nu er blevet endnu mere centralt for succes og konkurrencedygtighed.

June 2023

Jean Simone Christensen fra WE-CRUIT og Plan A ved Lasse Borris Sørensen og Ann Rosenberg gennemgår fire gode råd til at arbejde bæredygtigt i IT-projekterne.

13-27 September 2022

UN General Assembly 77

The 77th session of the UN General Assembly (UNGA 77) will open on Tuesday, 13 September 2022. The first day of the high-level General Debate will be Tuesday, 20 September 2022.

Sign up for news
and updates from the Sustainable Projects Community

Sign up for news
and updates from the Sustainable Projects Community